Nketoana اوقات الصلاة في

ZA / Orange Free State / Nketoana

Nketoana اتجاه القبلة في

N E S W

Nketoana اتجاه القبلة في

.°34.8 :اتجاه البوصلة
Nketoana, Orange Free State اتجاه القبلة في: .°34.8 :اتجاه البوصلة .°14 :الاتجاه الحقيقي .°20.8 :الانحراف المغناطيسي
# فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الهجري
الأماكن القريبة مع أوقات الصلاة نفسها

Nketoana