uMshwathi اوقات الصلاة في

ZA / KwaZulu-Natal / uMshwathi

uMshwathi اتجاه القبلة في

N E S W

uMshwathi اتجاه القبلة في

.°34.9 :اتجاه البوصلة
uMshwathi, KwaZulu-Natal اتجاه القبلة في: .°34.9 :اتجاه البوصلة .°11 :الاتجاه الحقيقي .°23.9 :الانحراف المغناطيسي
# فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الهجري
الأماكن القريبة مع أوقات الصلاة نفسها

uMshwathi

Schroeders اوقات الصلاة في
Fortmanspruit اوقات الصلاة في
Trust Feed اوقات الصلاة في
Nyosini اوقات الصلاة في