Strzelno اوقات الصلاة في

PL / Kujawsko-Pomorskie / Strzelno

Strzelno اتجاه القبلة في

N E S W

Strzelno اتجاه القبلة في

.°139.2 :اتجاه البوصلة
Strzelno, Kujawsko-Pomorskie اتجاه القبلة في: .°139.2 :اتجاه البوصلة .°143.6 :الاتجاه الحقيقي .°-4.4 :الانحراف المغناطيسي
# فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الهجري
الأماكن القريبة مع أوقات الصلاة نفسها

Strzelno, Comuna de Strzelno, Gmina Strzelno, Gmina Stshel'no, Stshel'no, Стшельно, Ґміна Стшельно

Strzelno اوقات الصلاة في
Bławaty, (Blawaty) اوقات الصلاة في
Sławsko Małe, (Slawsko Male) اوقات الصلاة في
Bronisław, (Bronislaw) اوقات الصلاة في
Jeziorki اوقات الصلاة في
Młynice, (Mlynice) اوقات الصلاة في
Łąkie, (Lakie) اوقات الصلاة في
Sławsko Dolne, (Slawsko Dolne) اوقات الصلاة في
Młyny, (Mlyny) اوقات الصلاة في
Bronisław, (Bronislaw) اوقات الصلاة في
Stodoły, (Stodoly) اوقات الصلاة في
Ciechrz اوقات الصلاة في