Zbiczno اوقات الصلاة في

PL / Kujawsko-Pomorskie / Zbiczno

Zbiczno اتجاه القبلة في

N E S W

Zbiczno اتجاه القبلة في

.°141.2 :اتجاه البوصلة
Zbiczno, Kujawsko-Pomorskie اتجاه القبلة في: .°141.2 :اتجاه البوصلة .°146 :الاتجاه الحقيقي .°-4.8 :الانحراف المغناطيسي
# فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الهجري
الأماكن القريبة مع أوقات الصلاة نفسها

Zbiczno, Comuna Zbiczno, Comuna de Zbiczno, Gmina Zbichno, Gmina Zbiczno, Zbichno, Збично, Ґміна Збічно

Zbiczno اوقات الصلاة في
Grzmięca, (Grzmieca) اوقات الصلاة في
Nadleśnictwo Zbiczno, (Nadlesnictwo Zbiczno) اوقات الصلاة في
Zbiczno اوقات الصلاة في
Jezioro Robotno اوقات الصلاة في
Jezioro Ciche اوقات الصلاة في
Jezioro Strażyn, (Jezioro Strazyn) اوقات الصلاة في
Jezioro Sosno اوقات الصلاة في
Ciche اوقات الصلاة في
Jezioro Dębno, (Jezioro Debno) اوقات الصلاة في
Żmijewo, (Zmijewo) اوقات الصلاة في
Gaj-Grzmięca, (Gaj-Grzmieca) اوقات الصلاة في
Jezioro Brodno Wysokie اوقات الصلاة في
Kruszyny Szlacheckie اوقات الصلاة في
Szafarnia اوقات الصلاة في