Lhaviyani Atholhu اوقات الصلاة في

MV / Lhaviyani Atholhu / Lhaviyani Atholhu

Lhaviyani Atholhu اتجاه القبلة في

N E S W

Lhaviyani Atholhu اتجاه القبلة في

.°302.5 :اتجاه البوصلة
Lhaviyani Atholhu, Lhaviyani Atholhu اتجاه القبلة في: .°302.5 :اتجاه البوصلة .°299.5 :الاتجاه الحقيقي .°3 :الانحراف المغناطيسي
# فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الهجري
الأماكن القريبة مع أوقات الصلاة نفسها

Lhaviyani Atholhu, Faadhippolhu, Fadiffolu, Laviyani, Laviyani Atoll, Lhaviyani Atoll

Olivelifuri اوقات الصلاة في
Tiliamafuri اوقات الصلاة في
Olhuvelifushi اوقات الصلاة في
Farfinoli اوقات الصلاة في